Tarieven

Betaling met contant geld is op grond van regelgeving alleen mogelijk in zeer bijzondere omstandigheden.

Onze tarieven zijn afhankelijk van de aard en omvang van de strafzaak.
Hierbij kan gedacht worden aan de volgende mogelijkheden:

a. betaling op basis van een uurtarief
U betaalt (telkens) een voorschot en er wordt gedeclareerd op basis van een uurtarief.

b. betaling van een “lump-sum”
U betaalt vooraf één vast bedrag dat alle werkzaamheden dekt. U heeft dan geen onzekerheid over de hoogte van het uiteindelijk verschuldigde honorarium.

c. betaling afhankelijk van het resultaat
U spreekt met de advocaat een honorarium af voor een gunstig resultaat en een lager honorarium indien het resultaat mocht tegenvallen. Let wel: dit is geen “no cure, no pay”-afspraak.

d. gefinancierde rechtsbijstand
Indien uw voorlopige hechtenis is bevolen of wanneer u onder een bepaalde inkomensgrens valt, kunt u gebruik maken van gefinancierde rechtsbijstand.

Wanneer u niet gedetineerd bent, kunt u een eigen bijdrage verschuldigd zijn.

De hoogte hiervan is wettelijk vastgelegd en afhankelijk van uw inkomen.