Aangifte tegen vijf (oud-)bewindslieden voor falend beleid toeslagenaffaire kinderopvang

Advocaat Vasco Groeneveld heeft dinsdag namens twintig gedupeerden in de kindertoeslagenaffaire aangifte gedaan tegen vijf ministers en oud-bewindslieden wegens een ambtsmisdrijf, namelijk grove nalatigheid bij het uitvoeren van de wet.

Het gaat om de huidige ministers Tamara van Ark (Medische Zorg), Wopke Hoekstra (Financiën) en Eric Wiebes (Economische Zaken) alsmede oud-minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en oud-staatssecretaris Menno Snel (Financiën). De aangifte is verstuurd aan de procureur-generaal van de Hoge Raad.

Volgens Groeneveld hebben de ministers en oud-bewindslieden strafrechtelijk verwijtbaar gehandeld. Ze hebben artikel 356 van het wetboek van strafrecht overtreden, dat handelt over ‘nalatigheid bij het uitvoeren van de wet, waarbij die nalatigheid te wijten is aan grove schuld’.

Artikel 12-procedure
De aangifte staat los van de artikel 12-procedure die Groeneveld en enkele andere advocaten vorige week aankondigden om alsnog vervolging van de Belastingdienst af te dwingen. Dat gebeurde nadat het Openbaar Ministerie had bekendgemaakt geen strafrechtelijk onderzoek tegen de dienst in te stellen.

De aangifte tegen de verantwoordelijke bewindslieden is volgens Groeneveld al geruime tijd voorbereid. Volgens de procedure moet de procureur-generaal bij de Hoge Raad nu eerst zijn zienswijze over de aangifte geven aan de minister van Justitie en Veiligheid. Die moet beslissen of de bewindslieden worden vervolgd. 

Als hij daartoe besluit, zal dat gebeuren voor de Hoge Raad. Ook de Tweede Kamer kan in het uiterste geval nog opdracht geven voor vervolging.

Vanavond komt de ministerraad bijeen voor overleg over de toeslagenaffaire.