Ons kantoor

Sinds 1992 is ons kantoor op de hoek van de Hobbemakade en de Roelof Hartstraat in Amsterdam-Zuid gevestigd.

Het kantoor is op werkdagen geopend van 09:00 – 17:00 uur. Indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven, bestaat de mogelijkheid buiten deze tijden een afspraak te maken met een van de advocaten.

De aan het kantoor verbonden advocaten zijn allen gespecialiseerd in het straf(proces)recht en behandelen vrijwel uitsluitend strafzaken in geheel Nederland. Er zijn tevens advocaten gespecialiseerd in internationaal strafrecht met betrekking tot uitleverings- overleverings- en WOTS/WETS-zaken. In bepaalde gevallen kunnen wij eveneens rechtsbijstand in het buitenland verlenen.

Binnen het strafrecht worden alle zaken behandeld. Dit geldt voor zowel het jeugdstrafrecht als het strafrecht voor volwassenen.

We speak English.
Wir sprechen Deutsch.
Nous parlons Français.
Biz Türkçe konuşuyoruz.
Wij spreken Arabisch.
نحن نتكلم العربية